تبلیغات
كلبه شادی

كلبه شادی
لطفا با خنده وارد شوید ونظر دهید.

دنیای ما...
دنیای پسرا :

 

پر ازپیراهن و شلوار ،پر از کتونی و عطر ،پر از قرار با رفیقامون ،تلفنهای ۱

دقیقه ای با موضوع چه کاره ای داداش بریم بچرخیم؟

یه یادگاری …

حرفی در کار نیست قولی وجود نداره همه تو دل خودشون میمونه…

آهنگ گوش دادنای نصف شب تو اتوبانا …

با ناراحتی به یه عکس نگاه کردن

دوش گرفتن های ۵ دقیقه ای

۱۰۰۰ بار این جمله رو تکرار کردن:به ما نمیخوری آخه…

اس ام اس دادنای شبونه:گورباباش ( که کلی غم پشتش نشسته )

کلمه های رمزی که فقط خودمون معنیشو میدونیم
رازایی که فقط خودمون ازشون خبر داریم

گپای ۴ – ۵ نفره دوره میز با نسکافه یا رو یه تخت با قلیون،مسخره کردن

همدیگه شوخی … گاهی بحث های جدی درباره ی آینده و کار

دنیای پسرا پر از پیراهن های مردونه و تنهایی و رفیقامون.

پر از تلاش برای مخفی کردن غمامون ..

بله غمایی هم هست که با سکوت نشون میدین ……

 
دنیای دخترا :                                               


پر از لاكای رنگارنگ..

رژ لبای پررنگ..

گردنبندای طلایی..

نقره ای..انگشتر و جواهر

پر از ست كردن دامن با تاپ

ساپورت, ساقای رنگی رنگی

پر از قرارای دخترونه

دوره همی...

تلفنای 2 ساعته با موضوع مخاطب خاص!!!

گریه كردنای یواشكی زیر پتوهای صورتی

دفترچه خاطرات و عقاید

قول دادن به همدیگه سر فراموش كردنای دوس پسرا!

قول دادن به هم و اینكه فردا یه روز جدیده!

دوردورای پر شیطنت پاستا خوردن تو كافهء دنج...

آهنگ گوش دادنای نصف شبی ...

با ناراحتی به هم زنگ زدن و چن دقیقه بعد از شوخیای هم خندیدن/

آرایشگاه رفتنای هول هولكی/ 1000بار این جمله رو تكرار كردن:تو كی ok 
میشی حالا من چیكا كنم؟

اس دادنای شبونه: بهت زنگ زد؟ نه؟ گور باباش:))

گپای 4 5 تایی دور میز و نسكافه خوردن

مسخره كردن همدیگه

كلمه های رمزی کِ فقط خودشون معنیشو میدونن/رازایی کِ فقط خودشون ازشون خبر دارن

دنیاشون پره از لباسای سفید وتورای پف پفی و مخاطبای خاصشون...

کِ شاهزاده سوار بر اسب سفیدشونن :)

دنیای دخترا پره از احساسات پاك و رویاهای دختروونه اس....

 

به سلامتی هردومون


+ چهارشنبه 25 تیر 1393 ساعت 10:50 ق.ظ توسط نیلوفر بهارینظرات ()