تبلیغات
كلبه شادی

كلبه شادی
لطفا با خنده وارد شوید ونظر دهید.

سلام به همه من اومدم. 


هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا

مدرسه تموم شد.
ولی دلم برای بچه های مدرسه خیلی خیلی تنگ میشه.

خیلی دوسشون داشتم.خیلی خیلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بچه های پایه ای بودیم.

باحــــــــــــــــــــــــــــــــال بامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه.

مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربون.

دلم تنگ میشه براشون

حالا اشكال نداره خدا كنه بازم ببینمشون.آغاز تعطیلات تابستانی مبارك باد

هـــــــــــــــــــــــــــــــــورا


چه تقلب های باحالی می كردیم.
وای سر جلسه امتحان داشتم به دوستم تقلب می رسوندم ناظم اومد بالای سرم آروم زد روشونم اخم كرد خندم گرفته بود نمی دونستم چی كار كنم.

برای امتحان حرفه هرچی به دوستم می رسوندم نمی گرفت.
مراقبمون هم بیخال بود هم شوت از كلاس رفت بیرون گفتم بذارید ببینم معلمتون نمی یاد.
وقتی رفت بیرون كلاس رفت رو هوا.
 دوستم بلند شد اومد سر میز من تند تند می نوشت. بچه ها بلند بلند جوابا رو می خوندند.خیلی خندیدم.وای كه چقدر حال داد.

بهترین تقلب توی عمرم بود.


چقدر خوب بود.

راستی آهنگ وبم خوشكله؟؟؟دقیقا این كلاس ماست به عنوان بی انضباط ترین كلاس بودیم.


همه بیان وسط می خوایم جشن بگیریم.


هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 آخ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونهمه بتركونید.

هه 
پسرا چه می كنند
از خودتون پذیرایی كنید

+ چهارشنبه 21 خرداد 1393 ساعت 10:43 ق.ظ توسط نیلوفر بهارینظرات ()