تبلیغات
كلبه شادی

كلبه شادی
لطفا با خنده وارد شوید ونظر دهید.

سلام به همگی خوبین من اومدم.
با كلی مطلب تازه كه براتون میزارم الان 
میخوام درمورد سگ ها براتون بگم.

Avazak.ir Line42 تصاویر جداکننده متن (3)
پس تشریف ببرید ادامه مطلب
و
نظر بدید.


خوش اومدین اول براتون چند تا عكس میزارم.


عکس هایی زیبا از سگ های پا کوتاه

Maltese1.jpg

نگاه كنید ببینید چه سگ های نازی هستند
Maltese11.jpg


Maltese_Puppy_3.jpgتوله سگ های خوشگل و دوست داشتنی


توله سگ های خوشگل و دوست داشتنی

Avazak.ir Line1 تصاویر جداکننده متن (1)

مراقبت های بهداشتی:

 مراقبت های بهداشتی در سگ شامل بخش های گسترده ای می شوند که به طور خلاصه وساده به موارد زیر اشاره می شود:

از مراقبت های عمومی در سگ واکسینه کردن دوره ای بر علیه بیماری های انگلی وویروسی مراقبت دهان ودندان وتیمار کردن به خصوص سگها موبلند که به تیمار وشانه کردن حداعقل روزی 15دقیقه احتیاج دارندو مراجعه دوره ای هر6ماه به دامپزشک

حمام کردن :سگهای موصاف وسگهایی که بیرون از خانه نگهداری می شوند احتیاج به حمام ندارند وباید با برس وشانه مناسب تیمار شوند و درابتدای هرفصل ویا در موارد خاص می توان استحمام شوندسگهای موبلند بستگی به نوع واندازه موها هر 15 تا1 ماه یکبار باید حمام شوند به طور کلی استحمام برای انسان است و حمام زیاد برای سگ به علت از دست رفتن چربی پوست وموارد دیگر توصیه نمی شود تا حد امکان به جای استحمام از تیمار وشانه کردن مداوم استفاده شود

سن بلوغ :

 سن بلوغ حدودا 6تا9 ماهگی می باشد البته برای نسل کشی وزاد اوری بهتر است قبل از سن 18ماهگی از جفت کردن سگهای نر با ماده خودداری کنیم این امر به این علت می باشد که قبل از18ماهگی سگها به رشد کامل نرسیده وممکن است ابستنی در این سن برای ماده سگها خطرناک باشد ودر سگهای نر موجب ضعف جسمانی وتاخیر در رشد شود 

تولید مثل ومدت بارداری:

 همان طور گفته شد بهترین موقع تولید مثل در سگ بعد از زمان بارداری می باشد واقدام به نسل کشی از سگ در اولین دوره های فحلی سگ ماده توصیه نمی شود سگ ماده کامل وخوب سگی است که در حدود 2بار در سال در پاییز وبهار فحل شود  البته اولین بار ودوره فحلی ممکن است در هر فصلی رخ دهد .دوره فحلی تقریبا در حدود 3هفته طول می کشدومعمولا نخستین نشانه ان در سگ ماده پیدا کردن چند دوست نر می باشد در این مدت فرج سگ ماده متورم می شود ومعملا یک ترشح خونی وجود داردکه  تا 9روز به طول می کشدو تخمک گذاری یعنی ازالد شدن تخمهااز تخمداندر عرض 5روز بعدی یعنی در حدود روز های دهم تاچهاردهم می باشد وبهترین زمان تولید مثل وجفت کردن سگ نر با سگ ماده در روز دهخم به بعد می باشد چون قبل از ان سگ ماده سگ نر را به خود نمی پذیرد حفت گیری زمانی رخ می دهد که ماده اماده ایستاده  ودم را بالا می گیرد وبعد از چند حرکت توام با فشار نر  انها اصتلاح گره می خورند ودر هم قفل می شوندو تا20دقیقه تانیم ساعت یا حتی بیشتر بی حرکت می مانند وجفت گیری به طول می کشد نکته مهمی که وجود دارد به هیچ وجه در امر جفت گیری نباید دخالت کرد زمان بارداری سگ ماده در حدود 65 روز یعنی9هفته می باشد بعد از زایمان در حدود 8هفته توله ها باشیر مادر تغذیه می شوند

 طول عمر:

 طول عمر در نژاد های مختلف متفاوت می باشد ویا می توان گفت نژادهای دورگه بیشتر از نژادهای خالص عمر می کنند ولی به طور کلی عمری از5یا8سال تا20 سال برای نژاد های مختلف ذکر شده است مثلا درباره دوبرمن وپیکنیز که نسبتا در بین سگها بیشترین عمر را می کنند تا20سال هم عمری طبیعی می باشد ویا در نژاد های مینیاتوری وبعضی از گروه سگهای عروسکی مانند مالتز عمری در حدود8سال یاکمتر عمری طبیعی است

 اطلاعات ذکر شده ومطالب گفته شده مطالبی کلی وجامع ولی با زبان ساده در مورد سگها می باشد این امید است که این اطلاعات توانسته باشد به برخی از مسائل وسوالات در مورد سگها پاسخ گفته باشد در این پست سعی شده تا حد امکان اطلاعات به زبان ساده باشد واز مطرح کردن اطلاعات غیر لزوم وغیر کاربردی وتخصصی پرهیزشود ودر باره معرفی وشناساندن نژاد های مختلف واطلاعات وتصاویراین نژاد های سعی من این است در پستها ومقالات مختلف به معرفی نژاد های مطرح بپردازم


 

پیشگیری ازبیماریها

پنج بیماری کشنده سگها را مبتلا می کنند وهرصاحب سگ آگاهی باید حیوان خودرا دراولین فرصت ممکن درمقابل آنها حفاظت کند . این بیماریها عبارتند از :

1 - دیستمپر سگ

2 - سخت شدن پنجه ها

3 - تورم کبد ویروسی

4 - یرقان لپتوسپیرایی

5 - عفونت پارواویروسی

6 - زخمهای دهان

این زخمها اساسا درسگهایی دیده می شود که ازدندانهای آنها غفلت شده است اگرچه ممکن است به طورمستقل نیز ایجاد شوند .

علل

1 - ساییدگی لثه ها وسطح درونی گونه ها توسط جرم دندانی که رشد زیادی کرده است . این متداولترین عامل است .

2 - فشاردندانهای آسیاب روی لبهای پایینی که بیشتردرسگهایی مانند اسپانیل – پیرنین مونتین- بلاد هوند .

تحت شرایط طبیعی بالانسی بین تخریب وبازسازی لایه اپی تلیال ناحیه (Crevicuiar groove) که حافظ تمامیت طبیعی غشاء پریودونتال می باشد وجود دارد . بیماریهای پریودونتال بدلیل تجمع پلاکهای غذایی درسطوح دندان ایجاد شده وشدت آنها مستقیما با مقداراین رسوبات مرتبط است .

تجمع این پلاک بوسیله رسوب یک اسید گلیکوپروتئین که ازبزاق ناشی می شود رخ می دهد . باکتریهای دهان به این غشاء چسبیده وتولید ماتریکسی ازپلی ساکارید - پروتئین می کنند که بوسیله مواد دیگری مانند سلولهای اپیتلیال مرده ، گویچه های سفید ، چربی ، کربوهیدرات ، مجموعه پلی ساکارید ، پروتئین ،کلسیم و فسفر این مجموعه تکمیل می گردد .

با تشکیل پلاک فلورباکتریایی تغییرمی کند درابتدا مقادیرزیادی کوکسیهای گرم مثبت وجود دارند اما وقتیکه پلاک کامل گشته وضخیم شد کوکسیهای گرم منفی غالب شده وافزایشی درباکتریهای بی هوازی ، اسپیروکتها وباکتریهای میله ای شکل متحرک دیده می شود .این میکروارگانیزمها ایجاد زخم و اروزیون دراپیتلیوم ناحیه (
Crevicular) کرده واین مسئله سبب ایجاد التهاب لثه درناحیه اطراف می گردد. تجمع وایجاد پلاک سبب خارج شدن (Crevicular groove) وکوتیکول مینا ازحالت طبیعی شده درنتیجه یک حفره پریودونتال ایجاد می شود .ایجاد این حفره سبب تسریع درتجمع پلاک وایجاد محیط مناسب برای رشد باکتریهای گرم منفی بی هوازی می گردد . این تغییرات منجربه تحلیل رفتن لثه ها وجمع شدن غشاء پریودنتال می گردد . درنهایت این اتفاقات منجربه عفونت ریشه دندان ، تخریب استخوان آلوئول وازدست رفتن دندان می گردد .درابتدا ممکن است دیدن پلاک بجز بوسیله رنگهایی که وجود پلاک را آشکارمی سازند (Erythrosin) مشکل باشد . اما این پلاکها با رسوب نمکهای کلسیم از بزاق مینرالیزه می شوند . محصول مینرالیزه شده یک رسوب تقریبا سفید ، زرد یا قهوه ای می باشد(Tartar , Calcuius) رسوبات بزرگ سبب تروما والتهاب لثه می گردند .بنابراین بیماریهای پریودونتال یک سندرم پیشرونده بوده که با یک التهاب لثه(Gingivitis) آغازشده وبه یک پریودونیتت (perioutitis) و درصورت عدم زمان مناسب ازدست دادن دندان ختم می شود . دندانها ساختمانهای سخت تغییرشکل یافته اپیتلیالی هستند که دراستخوانهای فک بالا وپایین قرارگرفته اند .

سگ وگربه دارای دندانهای ساده (brachydont) می باشند . این دندانها دارای یک قسمت مرکزی ژلاتینی نرم بوده که بوسیله یک توده بزرگتری ازعاج (Dentine) پوشیده شده وخود عاج به نوبه خود بوسیله یک لایه بسیارسخت مینا پوشیده شده است . هردوجنس دربدو تولد فاقد دندان می باشند اما درسنین بین دو تا هشت هفتگی یکسری دندانهای شیری دردهان آنها شروع به رشد می کند .

بین سنین دو (درگربه سه) تا شش ماهگی دندانهای شیری ریخته ودندانهای دائمی رشد می کنند . این ترتیب ممکن است منجربه باقی ماندن دندانهای شیری درکناردندانهای دائمی گردد .

زمان بیرون آمدن دندان درنژادهای بزرگ سگ زودترمی باشد ولی حتی در نژادهای کوچک و تمامی گربه ها تاج دندانهای دائمی حداکثر درسن 12-10 ماهگی ظاهرمی شود.

 

 

 

 فرمول عادی دندانی درسگها وگربه ها بصورت زیر می باشد :

دندانهای لنایا درهر دو جنس دارای ریشه تکی هستند . درفک بالای سگها اولین دندان گونه ای دارای یک ریشه بوده ، دومین وسومین دارای دوریشه هستند ومابقی دارای سه ریشه هستند . درفک پایین اولین وآخرین دندان گونه ای دارای یک ریشه و بقیه دارای سه ریشه هستند چهارمین دندان آسیاب پیشین بالا و اولین دندان آسیاب پایین به عنوان دندانهای برنده(Carnasial) شناخته شده اند .

درگربه اولین دندان وچهارمین دندان گونه ای فک بالا دارای ریشه تکی هستند . دومین دندان دارای دو ریشه وسومین دندان گونه ای دارای سه ریشه هستند . درفک پایین گربه تمامی دندانهای گونه ای دارای دو ریشه هستند.

درهردوجنس سگ و گربه در بدو تولد فک پایین کوچکتر ازفک بالا می باشد . و تحت شرایط نرمال این ارتباط تغییرکرده وقوس فک پایین بالغ بزرگتر از قوس فک بالا می گردد .

به هرحال دندانهای فک بالا باید روی دندانهای فک پایین را درناحیه جانبی (
Lateral) پوشانده و دندان نیش فک بالا هم درسگ و هم درگربه درقسمت پشت دندان نیش فک پایین قراربگیرد . این ترتیب قرارگرفتن دندانها در هر دو گونه سبب تسهیل در انجام عمل بریدن بخصوص بین دندانهای گونه ای می گردد .

درنژادهای براکیوسفال و دولیکوسفال تغییراتی ازاین وضعیت مشاهده می شود .

انگیزه های نگهداری سگ :

نگهداری وحمایت سگ درزندگی امروز به انواع واقسام مختلف مورد توجه قرارگرفته است . برخی اشخاص این حیوان را مونس ومصاحب خود ساخته و یا برای تفریح وتفنن نگهداری نموده و آنرا جزئی ازخانواده محسوب می نمایند و درموقع مسافرت یا مهاجرت سگ را نیزهمراه خود می برند .

نژادهای بخصوصی ازسگ که استعداد شکاردارند بعنوان سگهای شکاری به کمک دوستداران شکار شتافته و با بهره گیری ازحس بویائی قوی که ازویژگی های آنها می باشد درعملیات شکاریابی و یا پیدا کردن پرنده شکار شده در لابلای بوته های جنگلی یا در دریاچه ها و مردابها شکارچیان را یاری می نمایند .

بعضی اشخاص سگ را بعنوان محافظ وپاسبان منازل خود و به منظور در امان بودن ازسرقت ودستبرد نگهداری می کنند تا درموقع لزوم بتوانند با خیال آسوده و راحت به انجام امور خارج از منزل پرداخته و یا به گردش و مسافرت رفته و یا درهرحال درهنگام شب خواب آرامی داشته باشند .

سگهای پاسبان در پادگانها و پایگاههای نظامی نیز جهت محافظت و مراقبت مورد استفاده قرارمی گیرند . درپاره ای ازنژادها که ازقدرت بویائی وردیابی فوق العاده ای برخوردارهستند در واحدهای امنیتی و کشف مواد مخدرتحت آموزش خاص قرارگرفته و می توانند در جای خود کمکهای ذیقیمتی درکشف جنایات بعمل آورند .

همچنین بنا به دلایل متعدد انسان سگ را اهلی تربیت کرده است تا از قدرت خارق العاده و ویژگی های بارز و برجسته این حیوان که مظهرحق شناسی و وفاداری لقب گرفته است به نفع خود استفاده نماید .

 

 

 

 

 

از این مسائل که بگذریم امروزه در موسسات پژوهشی پزشکی سگ بعنوان یک حیوان آزمایشی و تجربی کمک های ارزنده ای به توسعه و پیشرفت علوم وفنون پزشکی نموده و درواقع با از دست دادن زندگی خود خدمت بزرگی به تامین رفاه و آسایش بشر می نماید . نمونه بارز آنرا می توان درزمینه بیماریهای قلبی وعروش مشاهده کرد که تمامی پیشرفتی که در زمینه بیماریهای قلب درانسان صورت گرفته مرهون این حیوان با ارزش می باشد .

در اجتماعات امروزی سگ فقط یک حیوان خانگی نیست بلکه یار باوفای انسانهای تنها ، دوست صمیمی و عصای دست و راهنمای نابینایان ، همپای عاشقان شکار ، چوپان گله های گوسفند وگاو ، نگهبان ، نامه رسان ، همرزم سرباز در جبهه های جنگ و بالاخره شریک انسان درتمام ابعاد زندگی است .

سگ علاوه برتحقیقات پزشکی در مطالعات فضائی نیزمورد استفاده دانش امروزی است . اخیرا یک فیلسوف انگلیسی در وصف سگ گفته است : سگ به مثابه یک انسان افتخاری است .

مراقبت ازسگ

انتخاب یک سگ بالغ بعنوان حیوان خانگی مثل قمارکردن است چون ممکن است حیوان کاملا فرمانبردارباشد و تعالیم مربوط به زندگی درخانه را به خوبی یاد گرفته یا اینکه از اطاعت از شما سرباز زند . حیوان ممکن است قبلا آزاد بوده تا بطورخودسر به هرطرف بدود لذا مهارکردن چنین حیوانی مشکل است .

دراین موارد ممکن است شما صاحب حیوانی شده باشید که مالک قبلی آن بدلیل ناتوانی درنگهداری آن اقدام به فروش یا واگذاری آن کرده است . لذا شما قبل از خریداری یک سگ بالغ حتما با صاحب قبلی آن تماس بگیرید و از روحیات سگ سوالاتی بکنید . زیرا ممکن است سگ عادات بدی مانند دویدن دنبال وسایل نقلیه ، کشتن مرغ وخروس یا گازگرفتن مردم داشته باشد لذا باید فکرکنید که آیا قادربه نگهداری چنین حیوانی هستید یا نه . زیرا این ترحم به حیوان نیست که مدام ازخانه ای به خانه دیگرجابه جا شود .

اگرشما سگ سرکش و شروری دارید هرگزآنرا به شخصی که بدنبال سگ نگهبان می گردد ندهید و به قولی خودرا ازدست آن خلاص نکنید زیرا صاحب جدید آن هم مسلما بدنبال راهی برای خلاص شدن از آن می گردد .

سگهای بالغ نیزمانند توله سگها باید جعبه یا سبد مخصوص به خود داشته باشند که درجای ساکتی که درجریان هوا نباشد قرارگرفته باشد. ضمنا باید یاد بگیرند که تازمانی که به آنها اجازه ندهید که روی صندلی شما بنشیند چون ممکن است چسبیدن موهای آن به لباس شما برای شما امری عادی باشد ؛ اما برای مهمانهای شما قابل قبول نمی باشد چون سگهای بالغ مرحله جویدن را پشت سرگذاشته اند می توانید برای آنها یک سبد حصیری خریداری کنید یا اینکه ازیک جعبه چوبی مقاوم که یک طرف آن دیوارندارد استفاده کنید . همچنین می توانید ازسبدهای پلاستیکی استفاده نمایید . درهرصورت باید محل خواب به اندازه کافی بزرگ باشد تا حیوان درآن احساس آرامش کند .

درکف محل خواب حیوان می توانید ازیک پتو بعنوان زیراندازاستفاده کنید . خوب است که بخاطرداشته باشید که تخم انگلهای خارجی اغلب داخل این پتو پنهان می شوند . لذا بهتر است آنرا بطورمنظم بشویید .

اگرسگ شما درداخل لانه ای درحیاط زندگی می کند باید مطمئن باشید که لانه مزبورگرم بوده وهوا به آن نفوذ نمی کند . لانه مورد نظرباید ازچوب ساخته شده وکمی اززمین بالاترباشد تا رطوبت به آن نفوذ نکند . ضمنا درجهت کوران هوا نیز نباشد. مگر در مواقعی که هوا خیلی خوب است . لانه سگ را باید درخانه یا گاراژ یا انباری قراردهید .

اگرلانه سگ دائمی است و حیوان باید درطول سال درآن زندگی کند باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا حیوان درآن کاملا احساس راحتی کند . ارتفاع آن هم باید به حدی باشد که حیوان بتواند براحتی درآن بایستد . لانه مزبور باید درگوشه ای ازباغ که ازسرما ، باد ونورخورشید محفوظ باشد قرارداده شود . هر روز باید مدفوع موجود درلانه تخلیه شود تا باعث آلودگی انگلی نشود . ضمنا کف لانه باید بوسیله یک ماده ضدعفونی کننده شستشو شود .محل خواب حیوان نیزباید حداقل هفته ای یکبارشسته شود .


 

تمرین وبازی

نوع پوشش میزان رسیدگی موی بلند همراه با پوشش عمقی موی ابریشمی مجعد غیرافشان صاف سیمی حمام کردن دربهاروپائیز ، برس کردن وشانه کردن مو به جلووسپس عقب ، شانه کردن پوشش عمقی برس زدن وشستشوی زود به زود ، هرسه ماه یکبار موها را کوتاه کنید . هر6تا 8 هفته موها را کوتاه کنید وحیوان را حمام بدهید .

هر دو روز یکبار قسمتهای کوتاه را برس بزنید . قبل ازبرس زدن نواحی بلندتر را شانه بزنید . بطورمنظم شانه بزنید یا ازبرس سیمی(مویی) استفاده کنید. یا ازHound glove بطورمنظم استفاده نمایید .

بطورمنظم شانه بزنید . هرسه تا چهارماه موهای حیوان را کوتاه کنید وحیوان را حمام ببرید یا هر6 تا 8 هفته موهای حیوان را کوتاه نمایید .

دراینجا یک برنامه کلی برای شانه زدن انواع سگها آورده می شود. اگرچه شما ملزم به انجام تمامی مراحل درهرمرحله شانه زدن نیستید اما ترتیب درست برای کسب بهترین نتیجه را به شما آموزش می دهد .

1 - ازیک شانه دندانه باز برای جداکردن موها وازبین بردن گره ها استفاده کنید .

2 - ازیک شانه نرم برای شانه کردن موهای زیرچانه ، دم وپشت گوشها استفاده کنید .

3 - به میزان لازم موها را درجهت خواب آنها برس بزنید .

4 - موهای اضافی را با قیچی کوتاه کنید .

5 - موهای اطراف چشم . اندام تناسلی ومقعد را نیزکوتاه کنید .

6 - سگ را به روش صحیح بشوئید .

7 - به منظورصاف کردن موها تمام بدن را بخوبی برس بزنید .

ابزارلازم جهت شانه کردن :

حداقل هرسگ به شانه وبرس مخصوص به خود نیازدارد . برس ها به انواع مویی Carder , hound gloves تقسیم می شوند . همچنین شما جهت کوتاه کردن موهای سگ به قیچی نیازدارید . ماشین های برقی نیزجهت کوتاه کردن موها مورد استفاده قرار می گیرند که البته باید این کار توسط افراد با تجربه انجام شود . جهت جلوگیری از زنگ زدن این ابزار آنها را دور از رطوبت نگهداری نمایید.

بعد ازاتمام هرجلسه ابزار مزبور را تمیزکنید وپس ازروغن کاری درجای خود قراردهید . 

Avazak.ir Line42 تصاویر جداکننده متن (3) 

خوب امیدوارم از مطالب خوشتون اومده باشه.

نظر یادتون نره


+ پنجشنبه 13 تیر 1392 ساعت 07:21 ب.ظ توسط نیلوفر بهارینظرات ()