تبلیغات
كلبه شادی

كلبه شادی
لطفا با خنده وارد شوید ونظر دهید.

تنهایی
هیچكس ویرانیم را حس نكرد
وسعت تنهاییم راحس نكرد
درمیان خنده های تلخ من

گریه پنهانیم را حس نكرد 
درهجوم لحظه های بی كسی
درد بیكس ماندنمم را حس نكرد

آنكه با آغازمن مانوس بود
لحظه پایانیم را حس نكرد
من پذیرفتم شكست خویش را

پندهای عقل دور اندیش را
آرزو دارم بنهی درد را
تلخی برخورد های سردرا
+ شنبه 25 خرداد 1392 ساعت 08:34 ب.ظ توسط نیلوفر بهارینظرات ()